• Årets Ski 2006

  Liv Arnesen fikk Årets Ski i 2006.

  Kjære alle skientusiaster

  I Morgedal og Telemark hadde jenter ski som naturlig fremkomstmiddel, som lek og

  moro gjennom hele 1800-tallet.

  For menn i Kristiania var ski rekreasjon og konkurranse.

  Noen ønsket å ha jentene som tilskuere, ikke som aktive skiløpere.

  Da tok Eva Nansen pennen fatt og forsvarte jentene:

  « Naturopplevelse og uteliv er like bra for kvinner som for menn ».

  Dette har også vinneren av årets ski bevist.

  Her på Polhøgda bodde Eva, som var med å tråkke løyper,

  sammen med Fritjof som er en av våre store eventyrere.

  I dette huset har også en av dagens eventyrere hentet inspirasjon til sine egne

  løyper.

  Dagens vinner har tråkket skispor som ingen annen kvinne har gjort før henne og har

  vært alene som kvinne i sin generasjon.

  På sine ekspedisjoner har hun vært en pioner og har turt å utfordre natur og

  omgivelser forøvrig gang på gang.

  Hun har vist mot til å ta vanskelige avgjørelser i både medgang og motgang.

  Sine opplevelser og erfaringer har hun formidlet på en lavmælt og lite selvhøytidelig

  måte.

  For henne er det ikke først og fremst de fysiske prestasjonene som står i fokus,

  men vel så mye de mentale prosessene.

  Ikke bare det at ekspedisjonene er gjennomført,

  men hun har også inspirert andre med sine opplevelser og erfaringer.

  Dette nyter hun stor respekt for.

  Hun har med sine erfaringer vist oss at:

  – begrensninger kan bli muligheter og at hindringer kan omdefineres til noe positivt.

  Hun har klart å dele sin motgang med oss,

  og utfordret oss til å hente kunnskap ut av motgang.

  Hun har ikke bare formidlet erfaringer i etterkant av eventyrene,

  men også underveis.

  Mens skisporene var helt ferske,

  fikk vi ta del i selve eventyret gjennom opplevelser og erfaringer.

  Vinneren av Årets ski har ikke tråkket sine ensomme spor for så å la dem snø igjen.

  Hun er et forbilde for både yngre og eldre kvinner, såvel fysisk som mentalt,

  ved å vise veien til eventyreren i oss alle,

  og et ønske om å leve ut også den siden i oss.

  Hun har gitt oss inspirasjon til:

  – å se våre egne muligheter,

  – gi oss i kast med våre egne utfordringer,

  – sette oss egne mål,

  – tenke at veien mot målet er et mål i seg selv.

  Til sist, men ikke minst, har hun med sine eventyr

  klart å inspirere barn og unge til:

  – å tenke gjennom sine ønsker og drømmer,

  – og ved det gitt barn og unge muliget til å realisere dem.

  Komiteen for årets ski har bestått av 3 kvinner i nettverket,

  Anne Grosvold, Bodil Stenseth og undertegnede.

  Vi inviterte damene i nettverket til å komme med forslag til kandidater.

  På bakgrunn av de forslagene som kom inn,

  mener vi å ha funnet en verdig vinner til « Årets ski».

  Årets ski er ment å være en pris:

  • Til en som er med å fremme ski- og turglede i nettverk for damer.
  • Som kan være en støtte til damer som tråkker nye løyper.
  • Som kan være med å synliggjøre kvinners skihistorie.

  For dagens vinner står nye utfordringer for tur,

  og det er ingen selvfølge at kvinner som henne får den støtten som trengs.

  Vi vil med Årets ski takke for det hun har gitt oss, men også være med å gi henne

  støtte og oppmuntring når hun skal ut å tråkke nye spor.

  Det er med stor glede jeg på vegne av komiteen nå vil be Ingrid Wigernæs om å

  kunngjøre hvem som er vinneren av Årets ski 2006.

  Kristin Vigdal Christie