• Årets Ski 2005 til Anette Sagen

  I 2005 ble Årets Ski delt ut på Polhøgda 29.11. i forbindelse med arrangementet: ”Tre poldronninger ved to av dem”. HKH Dronning Sonja overrakte prisen til skihopper Anette Sagen.

  På generalforsamlingen i Damenes skiklubb 2004 ble det bestemt at nettverket årlig skal dele ut en pris, nemlig ”Årets ski”.

  Det ble nedsatt en komité bestående av Anne Grosvold, Bodil Stenseth og Kristin Vigdal Christie med ansvar for å finne en verdig kandidat for 2005.

  Komiteen har utarbeidet statutter for valg og utdeling av Årets Ski.

  Kriteriene for valg av en kandidat til Årets Ski er våre visjoner:

  1. Fremme ski- og turglede i nettverk for damer.
  2. Støtte damer som tråkker nye løyper.
  3. Synliggjøre damers skihistorie.

  Videre har komiteen sagt at ”løypene” kan være tråkket tidligere og at kandidaten bør være en kvinne.