• Kollerangling 4. mars 2023

    Dronninga og Generalsekretæren (Margarete og Vigdis) gleder seg før siste stigning opp på kollen Langvassbrenna nord på Krogsskogen.