Poesi og taler

Festtelegram 10-års jubileum 2013

Festtelegram til Damenes Skiklubbs 10 års jubileum.